You Are the Apple of My Eye Jun09

You Are the Apple of My Eye

  “คนพิเศษ” ก็คือคนที่ก็ทำให้คุณรู้สึกมีความสุขได้   ขอแค่อยู่ใกล้ๆ……..ไม่ต้องพูดอะไรให้มันมากความ   ” You Are the Apple of My Eye  ” พูดกันจัง  ถึงหนังโรแมนติคที่ดังมากกกก เรื่องนี้ ……….พล็อตเรื่องอาจจะไม่แปลกใหม่ แต่...

Page 1 of 11