Sleep Tight May11

Sleep Tight

    คุณจะเลือกอะไรระหว่าง…ปล่อยให้มันเกิดเรื่องสุดสยองตอนหลับลึก หรือ...

INTACTO May01

INTACTO

    “ความโชคดี ”  ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคน มันมักจะเลือกเกิดขึ้นกับคนที่ลักษณะพิเศษ ใครจะรู้ว่า...

El habitante Incierto (The Uninvited Guest) Mar20

El habitante Incierto (The Uninvited Guest)

      หลบอยู่ในบ้านเพื่อซ่อนตัว..โผล่ตัวตอนเจ้าของบ้านออกไป..จะทำไปเพื่ออะไร? ซ่อนไม่ได้ตลอดหรอก  ช้าเร็วก็ต้องมีวันพลาด ยกเว้นจะพรางตัวได้แนบเนียน เคลื่อนไหวอย่างสงบเงียบ..คำนวณมันทุกฝีก้าว ต้องทำให้เหมือนกับ “พยาธิ ”  ...

Page 1 of 11